OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

Ocenění a certifikace

V naší společnosti je kladen nejvyšší důraz na kvalitu nejen samotného produktu, ale i všech procesů vedoucích k jeho výrobě.

Uplatňujeme environmentální politiku v souladu s normou ISO 14001, což bylo prokázáno certifikačním auditem v roce 2012. Systém environmentálního managementu máme zaveden od roku 2009.

Dodržujeme vysoké kvalitatní standardy. Všechny produkční procesy naší společnosti jsou certifikovny dle ISO/TS 16949. Požadavky dané normou jsme splnili v provozu v Uherském Brodě i v Nivnici. Poslední certifikační audit u nás proběhl v roce 2014.

Za naše činnosti a schopnosti, nejen v oblasti životního prostředí, jsme byli uznáni a jsme držiteli několika ocenění.

V roce 2015 byla Teknia Automotive vyznamenána ve 14. ročníku BOSCH Global Supplier Award. Teknia Group byla oceněna v kategorii mechanické materiály. Nemalou měrou se na tomto úspěchu podílel také závod Teknia Uherský Brod, a.s.

ISO 14001:2004
Systém environmetálního managementu

Norma ISO 14001 definuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním smyslem normy je ochrana životního prostřední a prevence znečišťování. Naše společnost uplatňuje environmetální politiku v souladu s touto normou.

ISO/TS 16949:2009
Systém managementu kvality

Norma ISO/TS 16949 zahrnuje specifické požadavky pro společnosti, které vyrábí pro automobilový průmysl. Přijetím této normy se zavazujeme dodržovat systém managementu kvality. Certifikát je uznáván celosvětově i těmi nejnáročnějšími zákazníky a všemi OEM výrobci automobilů.

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE
IATF 16949
OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

Naši zákazníci