OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

Ocenění a certifikace

V naší společnosti je kladen nejvyšší důraz na kvalitu nejen samotného produktu, ale i všech procesů vedoucích k jeho výrobě.

Uplatňujeme environmentální politiku v souladu s normou ISO 14001, což bylo prokázáno certifikačním auditem v roce 2012. Systém environmentálního managementu máme zaveden od roku 2009.

Dodržujeme vysoké kvalitatní standardy. Všechny produkční procesy naší společnosti jsou certifikovny dle IATF 16949. Požadavky dané normou jsme splnili v provozu v Uherském Brodě i v Nivnici. Poslední certifikační audit u nás proběhl v roce 2018, kdy došlo k přechodu z normy ISO/TS na IATF.

Za naše činnosti a schopnosti, nejen v oblasti životního prostředí, jsme byli uznáni a jsme držiteli několika ocenění.

V roce 2015 byla Teknia Automotive vyznamenána ve 14. ročníku BOSCH Global Supplier Award. Teknia Group byla oceněna v kategorii mechanické materiály. Nemalou měrou se na tomto úspěchu podílel také závod Teknia Uherský Brod, a.s.

ISO 14001:2015
Systém environmetálního managementu

Norma ISO 14001 definuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním smyslem normy je ochrana životního prostřední a prevence znečišťování. Naše společnost uplatňuje environmetální politiku v souladu s touto normou.

IATF 16949
Systém managementu kvality

Norma IATF 16949 zahrnuje specifické požadavky pro společnosti, které vyrábí pro automobilový průmysl. Přijetím této normy se zavazujeme dodržovat systém managementu kvality. Certifikát je uznáván celosvětově i těmi nejnáročnějšími zákazníky a všemi OEM výrobci automobilů.

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE
OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

Naši zákazníci