GDPR

GDPR

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Teknia Uhersky Brod, a.s., Rybářská 2330, 688 01 Uherský Brod, tel: 572 610 611, e-mail: info.tcz@tekniagroup.com, IČO: 49971034 (dále také jako „správce“).

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení.

Naši zákazníci