VSTŘIKOVÁNÍ

Vstřikování

Vstřikované výlisky vyrábíme na strojích značek Arburg, Battenfeld, Demag, Engel a Haitan s uzavírací silou od 25 t do 2 300 t.

Většina našich strojů je vybavena robotem pro odebírání výlisků z forem. Tyto roboty jsou schopny pohybu v minimálně 5 osách volnosti. Roboty, které používáme, jsou značek Wittman, Engle, Arburg.

Pro zákazníky zajišťujeme hotové výlisky od návrhu tvaru, přes konstrukční řešení výrobku i nástroje, zajištění formy až po vlastní výrobu plastových dílů.

Plastové výlisky vyrábíme na vlastních formách nebo na formách zákazníků. Pro údržbu a opravy forem máme vlastní nástrojárnu.

Ve výrobním procesu využíváme:
- standardní vstřikování
- obstřiky
- nově také dvoukomponentní vstřikování 2K

Celkem máme 36 vstřikovacích strojů.

Naši zákazníci