NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nabídka pracovních míst


Pomocný operátor - brigádník

Odpovědi na nabídky volných pracovních míst a životopisy prosím zasílejte na e-mail:personalni.tcz@tekniagroup.com.

Do odpovědi, prosím, zkopírujte tento text:
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje o vzdělání a další údaje ze životopisu a motivačního dopisu) týkajících se mojí osoby za účelem výběrového řízení, a to po dobu 5 let ode dne vyjádření souhlasu. Osobní údaje jsou zpracovávány společností Teknia Uhersky Brod, a.s., Rybářská 2330, 688 01 Uherský Brod, tel. 572 610 611, e-mail: info.tcz@tekniagroup.com, IČO: 49971034 (dále také jako „správce“). Nemáte povinnost uvedené osobní údaje poskytnout, nicméně, bez nich nebude správce mít všechny potřebné údaje pro pokračovaní ve výběrovém řízení.“

Vaše práva
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Po odvolání souhlasu má správce povinnost tyto údaje dál nezpracovávat a to tím, že údaje vymaže/skartuje.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel.: +420 572 610 652 nebo mob.: +420 727 825 224.


Naši zákazníci