PRAXE PRO STUDENTY

Praxe pro studenty

Jsme zapojeni do projektu „Firemní žáci“, který podporuje spolupráci středních odborných škol a firem. Cílem tohoto projektu je podpořit spolupráci středních odborných škol a firem, a zajistit tak zvýšení kvality odborného vzdělávání.

V projektu spolupracujeme se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod:

- Společně podporujeme žáky technických oborů,
- Garantujeme perspektivní zaměstnání,
- Poskytujeme stipendijní program,
- Propojujeme teorii s praxí.

Naši zákazníci